Vyhlášení OKH 2017 - XXIV. ročník soutěže Ortenova Kutná Hora

Statut autorské soutěže mladých básníků Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora (dále „soutěž“) vyhlašuje Klub
rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze počátkem kalendářního roku, vyhlášení
výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora, který se koná každoročně
v první polovině září v Kutné Hoře.

2. Smyslem soutěže je připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího
Ortena (nar. 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).

3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro státní občany České republiky, kteří v roce
konání soutěže dosáhnou věku maximálně 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž
poezie nebyla do uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.

4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv
tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.

5. Soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s
přihlašovanými pracemi je třeba zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a
příjmení, datum narození, adresa bydliště autora, emailová adresa.

6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v osmi vyhotoveních na adresu:
Monika Trdličková, Purkyňova č. 189, 284 01 Kutná Hora.

7. Uzávěrka soutěže je 31. března.

8. Přihlášené práce posuzuje šestičlenná porota, kterou jmenuje festivalový výbor.

9. Vítězné práce budou odměněny takto:

 1. cena: 5.000,- Kč

 2. cena: 3.000,- Kč

 3. cena: 2.000,- Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny.
Druhých a třetích cen může být uděleno více, odměna se v takovém případě dělí mezi
oceněné na daném místě.

10. Z poezie autorů oceněných v soutěži může být sestaven recitační pořad, který je uveden v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.

11. Autoři ocenění v soutěži a všichni soutěžící mají příležitost zúčastnit se semináře s členy
odborné poroty soutěže, literárních večerů, autorských čtení a dalších pořadů v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora.

Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze

Výsledky OKH 2016

Výsledky XXIII. ročníku literární soutěže Ortenova Kutná Hora, které byly vyhlášeny 2/9/2016

1. místo

Anna Prstková

2. místo

Jakub Liška

3. místo

Marie Strnadová

Čestná uznání:

Lukáš Skládal
Karolína Krajčová
Barbora Luňáková
Kristýna Hájková
Tomáš Vobořil
Veronika Dvorská

Program XXIII. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora 2-4/9/2016

Pátek 2. 9. 2016
17:30 sál Základní umělecké školy

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
MUDr. JIŘÍ PLAČEK, předseda Klubu rodáků a
přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze a
MARTIN STARÝ, starosta města Kutné Hory

BÁSNÍK
XI. část cyklu JIŘÍ ORTEN A JEHO SOUČASNÍCI
– KAMIL BEDNÁŘ
Kompozice z básní a korespondence Kamila
Bednáře a Jiřího Ortena.
Scénář: Hana KOFRÁNKOVÁ
Režie: Hana KOFRÁNKOVÁ
Účinkují: Hana ORNESTOVÁ, Vít ROLEČEK
Hudební doprovod Přemysl RUT
Vstupné: 100,- Kč

19:00 sál Základní umělecké školy

Slavnostní VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ XXIII.
ročníku SOUTĚŽE MLADÝCH BÁSNÍKŮ
Ortenova Kutná Hora
a pořad z prací laureátů soutěže
Režie: Eva HADRAVOVÁ

20:15 Základní umělecká škola (sraz účastníků)

NOČNÍ PROCHÁZKA S PROCHÁZKOU
Noční prohlídka interiéru katedrály sv. Barbory s
výkladem MUDr. Bohuslava PROCHÁZKY

20:30 Blues Café Kutná Hora

DIVADLO POEZIE – básně Shela Silversteina
Účinkují: Nataša MIKULOVÁ a Eva HADRAVOVÁ

21:00 Blues Café Kutná Hora

KLUBOVÝ VEČER mladých básníků
Vystoupí: Ladislav ZEDNÍK - básník, laureát
Magnesia Litera 2016 za poezii
Simona MARTINÍKOVÁ RACKOVÁ - básnířka,
literární kritička
Bene – Marián BENKOVIČ, raper a básník
Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK

Sobota 3. 9. 2016

10:00 Spolkový dům

JIŘÍ ANDERLE - APPASSIONATA HUMANA
vernisáž výstavy kreseb českého malíře a
grafika k textu Václava Havla SLOVO O
SLOVU, ukázky čte František DERFLER
Štěpánka BALCAROVÁ - trubka

10:00 – 13:00 Gymnázium Jiřího Ortena

LITERÁRNÍ SEMINÁŘ MLADÝCH BÁSNÍKŮ
Setkání mladých básníků se členy poroty soutěže

16:00 aula Základní školy Kamenná stezka

LOUČENÍ S HOCHY OD BOBŘÍ ŘEKY
Alfred Strejček - recitátor, herec a moderátor,
čestný občan Kutné Hory a zakládající člen Klubu
rodáků a přátel Kutné Hory vzpomene na
celoživotní kutnohorská přátelství.
Spoluúčinkují Jazzové kvarteto Víta Fialy a přátelé
Vstup volný

17:00 Blues Café Kutná Hora

OTEVŘENÉ AUTORSKÉ ČTENÍ
mladých básníků a účastníků festivalu
Moderuje: Jan TĚSNOHLÍDEK

19:00 Chrám sv. Barbory

SLAVNOSTNÍ FESTIVALOVÝ KONCERT
František Xaver Brixi: koncert pro varhany a
orchestr F dur
Antonín Dvořák: Zlatý kolovrat, symf. báseň
Antonín Dvořák: mše D dur „Lužanská“
Účinkují: Filharmonie Hradec Králové, Učitelský
smíšený pěvecký sbor „Tyl“, Viktor DAREBNÝ –
varhany, Eva ŠTRUPLOVÁ - soprán, Markéta
ŠTEFÁNIKOVÁ - alt, Zdeněk LICEK - tenor, Pavel
KLEČKA – bas, dirigent Jiří HAVLÍK
Vstupné 150, - Kč, důchodci a studenti 100,- Kč

20:00 Blues Café Kutná Hora

KLUBOVÝ VEČER / AUTORSKÉ ČTENÍ
Vystoupí: Alžběta STANČÁKOVÁ - básnířka, Cena
Jiřího Ortena 2015, Martin ŠINDELÁŘ - básník
Bohdan BLÁHOVEC - legenda Slam Poetry
Hudba: Děti mezi reprákama - folk
Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK

21:00 Praeghaus Vlašského dvora

VEČERNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU A HOSTŮ
při příležitosti XXIII. ročníku festivalu Ortenovy
Kutné Hory
Vstup pouze s pozvánkou

Neděle 4. 9. 2016

10:00 sál Základní umělecké školy

POCTA PŘÁTELŮM
tentokrát věnovaná Kutné Hoře hudební, s doteky
dávných dob i současnosti
Účinkují Smíšený komorní pěvecký sbor CANTICA,
umělecký vedoucí Štěpán KAFKA,
učitelé Základní umělecké školy
K. FILLOVÁ – klavír
L. DRAHOTOVÁ - housle
P. ŠŤASTNÝ – kytara
a žáci
D. BARTŮŇKOVÁ – akordeon
M. LICKOVÁ - tanec
Slovem provází Alfred STREJČEK
Na všechny pořady je možno zakoupit

permanentku v ceně 200,- Kč, důchodci
a studenti 150,- Kč.
Předprodej: Městské Tylovo divadlo

Tel.: 327 562 844; 327 561 176

Klub rodáků a přátel Kutné Hory děkuje za pomoc a
za dary všem příznivcům, kteří sponzorsky, či
vlastní prací podpořili XXIII. ročník festivalu
Ortenova Kutná Hora.

Vyhlášení OKH 2016! Uzávěrka na konci března!

Statut autorské soutěže mladých básníků Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora (dále „soutěž“) vyhlašuje Klub
rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze počátkem kalendářního roku, vyhlášení
výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora, který se koná každoročně
v první polovině září v Kutné Hoře.

2. Smyslem soutěže je připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího
Ortena (nar. 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).

3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro státní občany České republiky, kteří v roce
konání soutěže dosáhnou věku maximálně 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž
poezie nebyla do uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.

4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv
tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.

5. Soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s
přihlašovanými pracemi je třeba zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a
příjmení, datum narození, adresa bydliště autora, emailová adresa.

6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v osmi vyhotoveních na adresu:
Monika Trdličková, Purkyňova č. 189, 284 01 Kutná Hora.

7. Uzávěrka soutěže je 31. března.

8. Přihlášené práce posuzuje šestičlenná porota, kterou jmenuje festivalový výbor.

9. Vítězné práce budou odměněny takto:

 1. cena: 5.000,- Kč

 2. cena: 3.000,- Kč

 3. cena: 2.000,- Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny.
Druhých a třetích cen může být uděleno více, odměna se v takovém případě dělí mezi
oceněné na daném místě.

10. Z poezie autorů oceněných v soutěži je sestaven recitační pořad, který je uveden v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.

11. Autoři ocenění v soutěži a všichni soutěžící mají příležitost zúčastnit se semináře s členy
odborné poroty soutěže, literárních večerů, autorských čtení a dalších pořadů v rámci
festivalu Ortenova Kutná Hora.

Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze
Partyzánská 450
284 01 Kutná Hora

Výsledky OKH 2015

Výsledky XXII. ročníku literární soutěže Ortenova Kutná Hora, které byly vyhlášeny 4/9/2015

1. místo

Neuděleno

2. místo

Anna Prstková

3. místo 

Jakub Liška
Jan Punda

Čestná uznání:

František Fojt
Lukáš Skládal
Karolína Krajčová
Jakub Caha
Tereza Chudáčková
Alice Pokorná

Gratulujeme!

Program XXII. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora 4-6/9/2015

Program XXII. ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora 4-6/9/2015


Pátek 4. 9. 2015

17:30 sál Základní umělecké školy
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
MUDr. JIŘÍ PLAČEK, předseda Klubu rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze 
a MARTIN STARÝ, starosta města Kutné Hory
BUBÍNEK A RUKA, KTERÁ TLUČE
X. část cyklu JIŘÍ ORTEN A JEHO SOUČASNÍCI – JOSEF LEDERER
Kompozice z básní Josefa Lederera a Jiřího Ortena a ze vzpomínek Oty Ornesta, Josefa Schwarze - Červinky a dalších autorů.
Scénář: Marie VALTROVÁ
Režie: Hana KOFRÁNKOVÁ
Účinkují: Lukáš HLAVICA, Vojtěch HÁJEK, Michal PAVLATA, Hana ORNESTOVÁ 
Hudbu složil a na klavír hraje Jan VALTER
Vstupné: 100,- Kč

19:00 sál Základní umělecké školy
Slavnostní VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ XXII. ročníku SOUTĚŽE MLADÝCH BÁSNÍKŮ Ortenova Kutná Hora a pořad z prací laureátů soutěže
Režie: Eva HADRAVOVÁ

Poté NOČNÍ PROCHÁZKA S PROCHÁZKOU
Noční prohlídka interiéru kostela Panny Marie na Náměti s výkladem MUDr. Bohuslava PROCHÁZKY

21:00 Blues Café Kutná Hora
KLUBOVÝ VEČER mladých básníků
Vystoupí: slovenská básnířka Mirka Abelová, prozaik David Zábranský a šéfredaktor časopisu pro současnou poezii Tvar Adam Borzič, 
Hudba: Sundays on Clarendon Road
Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK

Sobota 5. 9. 2015

10:00 Sankturinovský dům
KUTNÁ HORA – 20 LET NA SEZNAMU UNESCO
Vernisáž výstavy fotografií k 20. výročí zápisu Kutné Hory na seznam UNESCO

11:30 Spolkový dům
ALENA LAUFROVÁ - GRAFIKA
Vernisáž výstavy grafických portrétů českých 
umělců

10:00 – 13:00 Gymnázium Jiřího Ortena
LITERÁRNÍ SEMINÁŘ MLADÝCH BÁSNÍKŮ
Setkání mladých básníků se členy poroty soutěže

16:00 A NEMYSLI SI, ŽE TĚ ZRADÍM
Mladí divadelníci pod vedením Barbory 
Schneiderové „vyprávějí“ formou storrytellingu o Jiřím Ortenovi a Ivanu Blatném na místech 
spjatých s životem Jiřího Ortena.
Společný projekt OKH a Divadelního festivalu KH

19:00 Galerie Středočeského kraje GASK – refektář
SLAVNOSTNÍ FESTIVALOVÝ KONCERT
Setkání s legendárním jazzovým triem, dvěma jubilanty a jednou melodií, o které americký 
generál D. Eisenhower prohlásil, že pomohla vyhrát válku.
Účinkují: Karel RŮŽIČKA - klavír, Petr KOŘÍNEK - kontrabas, Josef VEJVODA - bicí nástroje
Vstupné 150, - Kč, důchodci a studenti 100,- Kč

20:00 Blues Café Kutná Hora 
KLUBOVÝ VEČER / AUTORSKÉ ČTENÍ
Autorské čtení: prozaička Petra Hůlová, básníci Ondřej Holubec a Radek Malý 
Hudba: Vlado Šimek a Herzog Herzog
Scénář a režie: Jan TĚSNOHLÍDEK

20:30 Preghaus Vlašského dvora 
VEČERNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU A HOSTŮ
při příležitosti XXII. ročníku festivalu Ortenovy Kutné Hory
Vstup pouze s pozvánkou

Neděle 6. 9. 2015

10:00 Galerie Středočeského kraje GASK - refektář
POCTA PŘÁTELŮM
tentokrát věnovaná kutnohorskému filmovému a televiznímu studiu, z jehož produkce budou 
v rámci pořadu promítnuty ukázky. 
Slovem provází Vladimír CísařNa všechny pořady je možno zakoupit permanentku v ceně 200,- Kč, důchodci
a studenti 150,- Kč.

Předprodej Městské Tylovo divadlo
Tel.: 327 562 844; 327 561 176

Klub rodáků a přátel Kutné Hory děkuje za pomoc a za dary všem příznivcům, kteří sponzorsky, či vlastní prací podpořili XXII. ročník festivalu Ortenova Kutná Hora.

Vyhlášení OKH 2015! Uzávěrka na konci března!

S T A T U T

autorské soutěže mladých básníků

Ortenova Kutná Hora

1. Autorskou soutěž mladých básníků Ortenova Kutná Hora (dále „soutěž“) vyhlašuje Klub

rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze počátkem kalendářního roku, vyhlášení

výsledků soutěže je součástí festivalu Ortenova Kutná Hora, který se koná každoročně

v první polovině září v Kutné Hoře.

2. Smyslem soutěže je připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího

Ortena (nar. 30. 8. 1919, zemřel 1. 9. 1941).

3. Soutěž je vyhlašována v oboru poezie pro státní občany České republiky, kteří v roce

konání soutěže dosáhnou věku maximálně 22 let (věk, v němž zemřel Jiří Orten) a jejichž

poezie nebyla do uzávěrky soutěže publikována v samostatné knížce poezie.

4. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně nebo cykly v rozsahu do 200 veršů, a to jakékoliv

tematiky a žánru. Rozsáhlejší práce nebudou posuzovány.

5. Soutěž je anonymní, přihlašované práce nesmějí být označeny jménem. Zároveň s

přihlašovanými pracemi je třeba zaslat samostatný list A4 s následujícími údaji: jméno a

příjmení, datum narození, adresa bydliště autora.

6. Texty, napsané na stroji nebo na počítači, je třeba zaslat v osmi vyhotoveních na adresu:

Monika Trdličková, Purkyňova č. 189, 284 01 Kutná Hora.

7. Uzávěrka soutěže je 31. března.

8. Přihlášené práce posuzuje šestičlenná porota, kterou jmenuje festivalový výbor.

9. Vítězné práce budou odměněny takto:

 1. cena: 5.000,- Kč

 2. cena: 3.000,- Kč

 3. cena: 2.000,- Kč

Dále mohou být udělena čestná uznání. Porota si vyhrazuje právo neudělit všechny ceny.

Druhých a třetích cen může být uděleno více, odměna se v takovém případě dělí mezi

oceněné na daném místě.

10. Z poezie autorů oceněných v soutěži je sestaven recitační pořad, který je uveden v rámci

festivalu Ortenova Kutná Hora. Výběr z oceněných prací je vydán ve sborníku Názvuky.

11. Autoři ocenění v soutěži a všichni soutěžící mají příležitost zúčastnit se semináře s členy

odborné poroty soutěže, literárních večerů, autorských čtení a dalších pořadů v rámci

festivalu Ortenova Kutná Hora.

Klub rodáků a přátel Kutné Hory - Kutná Hora v Praze

Partyzánská 450

284 01 Kutná Hora